1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.vilkoruna.lt elektroninėje parduotuvėje arba užsakančio paslaugas MB „Vilko runa“ (toliau – Pirkėjas), ir MB „Vilko runa“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje arba užsakant paslaugas. Įsigydamas prekes arba paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma  www.vilkoruna.lt  duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Vartotojas turi teisę
nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per
14 dienų (CK 6.22810 str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis (turite teisę nepriimti individualiai
pagamintų prekių grąžinimo).

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Dėl administravimo operacijų vykdomo pirkimo krepšelio suma neturi būti mažesnė nei 8 Eur (be pristatymo kainos). Už prekes Pirkėjas sumoka Bankiniu pavedimo, el. Bankininkyste, strype arba per Paysera mokėjimų sistemą, kuri suteikia galimybę apmokėti naudojantis el. Bankininkyste, mokėjimo kortelėmis, apmokant įvairiose prekybos vietose ir pan.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Apmokėjimą atlikti ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš mokėjimo sistemos  apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4.  Jei užsakomas produktas yra su individualiu teksto išgraviravimu/įspaudu, tuomet pirkėjas privalo pateikti teisingą užrašą. www.vilkoruna.lt  nėra atsakingas už pirkėjo padarytas klaidas, užsisakius neteisingą graviravimą/įspaudą (su gramatinėmis, skyrybos, stilistikos ar kitomis klaidomis). Ši taisyklė nėgalioja, jei produktas buvo blogai išgraviruotas dėl mūsų kaltės.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.2. Tiksli pristatymo kaina bus matoma suformavus užsakymą, pasirinkus atitinkamą pristatymo būdą.

7.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-10 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose ir prie prekės nėra nurodyta kitaip. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

7.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

7.5.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

7.5.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.5.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.6. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.7. Kai prekės kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 1000 EUR, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

7.8. Prekės siunčiamos per paštomatus (Omniva, Lpexpress) arba DPD kurjerius.

7.9. Pagal atskirą susitarimą, prekės gali būti siunčiamos į užsienio valstybes.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Vartotojas turi teisę nepatirdamas papildomų išlaidų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu (CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti).

8.2. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos. Jei prekiautojas neinformavo vartotojo apie šią jo teisę, vartotojas sutarties gali atsisakyti per 12 mėnesių.

8.3. Vartotojas apie sutarties atsisakymą turi informuoti MB „Vilko runa“ aiškiai pareiškęs norą atsisakyti sutarties. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo dienos vartotojas turi grąžinti prekes MB „Vilko runa“.

8.4. Gavęs vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, įmonė turi per 14 dienų
grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių
pristatymo išlaidas.

8.5. Įmonė gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos
verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės jam yra išsiųstos.

8.6. Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos (graviruotos/įspausti inicialai, logotipas ir pan. pagal užsakymą/pageidavimus), jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (tokiu atveju pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).

8.7. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta, šiais rekvizitais: MB „Vilko runa“, Savanorių pr. 187, Vilnius LT-02300, kontaktinis telefonas +370 60860755

8.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei  grąžinama prekė buvo panaudota, be originalių etikečių, sugadinta, buvo pagaminta arba pakoreguota individualiai pagal specialų užsakymą (Negrąžinamos prekės ant kurių buvo uždėtas/išgraviruotas/įspaustas individualus užrašas/ paveiksliuko ikona/logotipas/inicialai taip pat gamintos pagal individualius pateiktus išmatavimus).

8.9. Grąžinamų arba keičiamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

8.10. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.

8.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.12. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos. Pinigai grąžinami tik į tą sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

8.13. Visi pateikiami odos, PVC ir biotano gaminiai yra gaminami MB „Vilko runa“ dirbtuvėse adresu Savanorių pr. 187, Vilnius.

8.14. Nepavykus išspręsti ginčo su pardavėju, prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos nekokybiškos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, Vilnius, LT-01402; el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 526 267 51, interneto svetainė www.vvtat.lt arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

9. Nepagrįstos pretenzijos

9.1. Paaiškėjus, jos Pirkėjo pretenzija dėl gaminio kokybės yra nepagrįsta, Pikėjas įsipareigoja atlyginti šiuos Pardavėjui dėl to patirtus nuostolius:

9.1.1. Gaminio kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;

9.1.2. Vykimo į Prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu gaminio kokybė įvertinama užsakovo nurodytoje vietoje) arba Gaminių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba gaminio transportavimo išlaidų sumą.

9.1.3. Tesinių paslaugų, pašto ir kt. būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

9.2. Užsakovo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

9.2.1. Pardavėjo surašytas gaminio apžiūros aktas ir/ar kt. dokumentai, su kuriais Pirkėjas sutinka, arba;

9.2.2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais ir/ar kt. dokumentais, arba;

9.2.3. Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir/ar kt. dokumentais.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „vilkoruna.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Kita informacija

12.1. Visi pateikiami gaminiai (išskyrus odos priežiūros priemones) yra gaminami MB „Vilko runa“ dirbtuvėse adresu P.Lukšio g. 16, Vilnius.

12.2. Parduotuvė www.vilkoruna.lt neatsako už pasireiškiusias individualias alergijos ir/arba kitas reakcijas į gamyboje naudojamas medžiagas ir preparatus.

12.3. Už matavimų tikslumą atsako pirkėjas (augintinių kaklo apimties, diržų juosmens apimties ir kitus matavimus).

12.4. Gamintojas neatsako už gaminius, kurie buvo sugandinti netinkamai juos prižiūrint ir laikant netinkamomis sąlygomis (gaminių iš natūralios odos priežiūros rekomendacijos pateikiamos parduotuvės informacijos skyriuje).

12.5. Parduotuvėje www.vilkoruna.lt pateikiami gaminiai yra gaminami tik iš natūralių odų (dirbtinė ir eko oda gamyboje nenaudojamos). Jei odos paviršius yra nedengtas specialiomis medžiagomis ir dervomis joje gali būti matomos tam tikros žymės ir nelygumai (vabzdžių įkandimai, randai, raukšlelės). Tai  natūralus produktas ir jis atspindi gyvūno odos ypatybes. Tokie nelygumai ir žymės nėra laikomi  natūralios odos trūkumais ar defektais.

12.6. Pirmą naudojimo laiką natūrali oda gali palikti dažymo žymes ant šviesių rūbų ar šviesaus augintinių kailio – tai yra natūralus neišvengiamas dalykas, kuris būdingas visų rūšių odoms.

12.7. Su laiku ar dėl didesnio mechaninio poveikio juoda matinė furnitūra gali nusitrinti.

12.8. Šunų ir kačių antkaklių, pavadėlių ir petnešų bei kai kurių kitų gaminių gamybai naudojamas polipropilenas (amer. „Biotano“ analogas).

12.9. Kiekvienas gaminys gaminamas individualiai ir gali kažkiek skirtis.

12.10. Dėl galimų kompiuterio, ekrano raiškos nustatymų ar apšvietimo skirtumų, gali nežymiai skirtis reali gaminio spalva nuo esančios nuotraukoje.

13. Gamyba pagal užsakyma

13.1. Užsakymo metu aptariamas gaminys, salygos, medžiagos bei gamyos terminai (gamyba arba taisymas).

13.2. Užsakymo pateikimo metu yra aptariama preliminari kaina, kuri, priklausomai nuo darbų apimties, naudojamų medžiagų kainos ir kiekio ir kt, gamybos metu gali kisti.

13.3. Medžiagų užpirkimui imamamas sutartas avansinis mokestis.

13.4. Gamyba taip pat gali būti vykdoma iš užsakovo pristatytų medžiagų. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo pateiktų medžiagų kokybę.

13.5. Gaminant pagal pirkėjo pateiktą nuotrauką arba pagal pavyzdinį gaminį, galutinis gaminys gali skirtis priklausomai nuo gamybos technologijų ir medžiagų savybių ir nebus tiksli kopija.

13.6. Pardavėjas neneša atsakomybės dėl neteisingai pateiktų išmatavimų (juosmens, kaklo ir pan.).

13.7. Kiekvienas gaminys gaminamas individualiai, todėl gali skirtis nuo anksčiau gamintų.

13.8. Gaminį taisymui arba medžiagas gaminio gamybai pristato ir atsiima sutartu laiku pats Pirkėjas į MB „Vilko runa“ dirbtuves (Savanorių pr. 187, Vilnius). MB „Vilko runa“ neteikia pristatymo ir gabenimo paslaugų. Gaminiai gali būti atsiųsti paštu/paštomatais/per autobusų siuntas sutarus išanksto.

13.9. Pardavėjas įsipareigoja nurodytais kontaktais informuoti Pirkėją apie darbų užbaigimą ir suderinti laiką dėl atsiėmimo. Po informavimo apie pagamintą prekę Pirkėjas turi ją atsiimti per 5 darbo dienas

13.10. Atsiimant gaminį Pirkėjas turi apžiūrėti gaminį ir pateikti pastabas/pretenzijas. Jei Pirkėjas atsiimant prekę patvirtina, kad viskas yra gerai, jis prisiima tolimesnę atsakomybę už gaminio tinkamą priežiūrą ir naudojimą.

13.11. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti užsakymo pagal CK 6.22810 str., nebent šalys raštu sutaria kitaip.

13.12. Jeigu Pirkėjas atsisako gaminio, avansinis mokestis už medžiagas negrąžinamas.

13.13. Jeigu užsakymo aplinkybės, naudojamos medžiagos, dizainas keičiasi, šalys  aptaria naujas sąlygas ir Pirkėjas padengia Pardavėjui jo patirtus nuostolius dėl pradėtos gamybos (medžiagų sunaudojimas, darbo laiką ir pan.).

13.14. Pirkėjas turi pilnai apmokėti užsakytą gaminį per 5 darbo dienas nuo pagaminimo.

Gaminiui suteikiama 24  mėnesių garantija. Jei per tą laikotarpį atsiranda trūkumų dėl gamybos (išplyšta siūlė ar pan.), gamintojas sutaiso gaminį nemokamai. Jei trūkumai atsiranda dėl užsakovo kaltės ar netaisyklingos gaminio priežiūros, naudojimo ne pagal paskirtį, taisymą pilnai apmoką Pirkėjas.

CK . 6.338 str.nustato terminus reikalavimams dėl gaminių trūkumų pareikšti (garantija pagal užsakymą).

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu odininkas@vilkoruna.lt . Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.